TADEUSZ BOLESŁAW VETULANI - uczony: zootechnik, biolog

Urodził się w 1897 r. w Sanoku. ,
Najbardziej znany z czterech, zasłużonych dla nauki synów profesora sanockiego Gimnazjum, Romana Vetulani.
Egzamin dojrzałości złożył w Wiedniu. Studiował filologię klasyczną w Wiedniu, a następnie rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Tu doktoryzował się pracą: "Badania nad konikiem polskim z okolic Biłgoraju". Udowodnił, że rasa ta wywodzi się od tarpana typu leśnego.
Przez całe życie kontynuował te badania. Zainicjował, zakończone powodzeniem prace nad restytucją tarpana z koników polskich. Doprowadził do powstania rezerwatu tarpana leśnego w Białowieży.
Prowadził również, badania dotyczące pochodzenia i hodowli zwierząt domowych, głównie koni i owiec, w Polsce i w Turcji.
Autor wielu cenionych, a nawet głośnych prac naukowych.
Prof. Uniwersytetu Wileńskiego, następnie Uniwersytetu Poznańskiego;
Zmarł w Krakowie 24 lutego 1952 r.

Synem Tadeusza Vetulaniego jest (urodzony w Poznaniu) Zygmunt Władysław Vetulani - matematyk, informatyk, nauczyciel akademicki, szermierz i profesor nauk technicznych. Kierownik Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Ojciec Tadeusza, Roman Vertulani był z wykształcenia filologiem klasycznym (absolwentem Uniwersytetu Lwowskiego). W c.k. Gimnazjum wyższym w Sanoku od 1883 r. Zasłużył się propagowaniem wychowania fizycznego wśród młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców Sanoka. Jeden z założycieli "Sokoła" w Sanoku. Urodził się w Bochni 8 sierpnia 1849, zmarł w Zawoi pod Makowem 12 sierpnia 1908.
Rodzina Vetulanich zamieszkiwała w Sanoku w domu przy ulicy Floriańskiej (obecna Ignacego Daszyńskiego) i w Willi Zaleskich przy placu œw. Jana.

Pozostali trzej synowie Romana Vetulani to:

- Kazimierz Franciszek Vetulani - doktor nauk technicznych, profesor Politechniki Lwowskiej, kierownik katedry statyki na Wydziale Mechanicznym. Wychowanek c.k. Gimnazjum wyższego w Sanoku (maturę zdawał w 1907 r.). Urodził się w Sanoku w 1889. Zamordowany przez hitlerowców w nocy z 3/4 lipca 1941, wraz z innymi profesorami Politechniki Lwowskiej.

- Zygmunt Michał Vetulani - ekonomista, urzędnik w MSW, konsul w Morawskiej Ostrawie, później w Istambule i w Bagdadzie; w czasie wojny w MSZ rządu emigracyjnego; potem w Rio de Janeiro w Instytucie Kryształu Górskiego. Wychowanek c.k. Gimnazjum wyższego w Sanoku (maturę zdawał w 1912 r.). Urodził się w Sanoku w 1894. Zmarł w Rio w 1941.

- Adam Joachim Vetulani - doktor habilitowany prawa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Prawa, w 1957 wybrany sekretarzem generalnym Akademii Umiejętności w Krakowie. Ukończył trzy klasy w c.k. Gimnazjum wyższym w Sanoku, potem uczęszczał do gimnazjów w Wiedniu i w Krakowie, następnie studiował na UJ. Urodził się 20 marca 1901 w Sanoku, zm. 25 wrzeœnia 1976 w Busku-Zdroju.
Był opiekunem naukowym młodego (wówczas) księdza Karola Wojtyłły, z którym potem utrzymywał przyjacielskie kontakty.

- Syn Adama Vetulaniego, Jerzy Adam Gracjan Vetulani (urodzony w Krakowie) był (zmarł w kwietniu 2017) profesorem nauk przyrodniczych (psychofarmakologiem, neurobiologiem, biochemikiem) członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem honorowym Indian Academy of Neuroscience, doctorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Sławny jest jednak przede wszystkim ze swojej działalności popularyzatorskiej. Między innymi opublikował "Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice", także wywiad-rzekę "Mózg i błazen". Udzielał licznych wywiadów dla wielu czasopism, do których był chętnie zapraszany. Prowadził bloga "Piękno neurobiologii".


opracowano na podstawie artykułu: Dorobek nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Sanoku [w:] Księga Pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku. 1888 - 1958. Kraków 1958., o prof. Jerzym Vetulanim na podstawie informacji medialnych

W Wikipedii istnieją obszerne artykuły o poszczególnych członkach rodziny Vetulanich:
                          Roman Vetulani, Tadeusz Vetulani, Zygmunt Vetulani (informatyk), Kazimierz Vetulani, Adam Vetulani, Jerzy Vetulani, .Ostatnia wersja: 8 kwietnia 2017 r.